Техническо оборудване

Преводачницата на Мариана Хил е оборудвана с най- съвременна BOSCH техника за конферентен превод и кабини по стандарт на SCIC. Залата предлага система за озвучаване – колони и инфрачервени приемници, жични и безжични микрофони, аудио запис, мултимедия и екран, флипчарт, високоскоростен интернет достъп.

Техническо оборудване (снимка)